Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Karbondioksid Metan Aerosoler Klimamodeller Virkninger Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Utslipp av karbondioksid

Flere målestasjoner rundt omkring på kloden måler konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren. Mest kjent er stasjonen ved Mauna Loa [L24] ved Hawaii. Denne stasjonen er riktignok plassert i nærheten av en vulkan som slipper ut CO₂, og når vinden blåser fra vulkanen mot målestasjonen blir måleresultatene feil. Men den fremherskende vindretningen blåser gasser fra vulkanen vekk fra målestasjonen, og feilene som oppstår er lett å gjenkjenne og fjerne fra observasjonsserien [L25]. Figuren nedenfor viser hvordan CO₂-konsentrasjonen har utviklet seg ved Mauna Loa:

En annen mindre kjent måleserie er fra Barrow i nordlige Alaska [L26]:

Figurene viser en tydelig sesongbestemt variasjon: Høyere konsentrasjon om våren enn om høsten. Dette skyldes at vegetasjonen mister blader om høsten. Bladene råtner og avgir CO₂. Om våren og utover sommeren vokser det ut nye blader som bruker CO₂ i fotosyntesen. [L27].

I september 2018 var CO₂-konsentrasjonen ved Mauna Loa 405 ppm (parts per million), og ved Barrow 400 ppm. Undersøkelser av luftbobler i isen i Antarktis viser utviklingen av CO₂-konsentrasjonen gjennom mange tusen år. Se for eksempel [L28] som viser at konsentrasjonen har ligget mellom 200 og 300 ppm de siste 400000 år før 1950.

Når CO₂ først er sluppet ut i atmosfæren er det vanskelig å fjerne den igjen. Heldigvis vil mye fjernes på naturlig måte av vegetasjonen og alger i havet ved hjelp av fotosyntesen. Men plantene klarer ikke på langt nær å kompensere for de økte CO₂-utslippene. På lang sikt vil CO₂ oppløses i havet og etterhvert omdannes til calsiumcarbonat, men dette tar svært lang tid. Antageligvis vil 20-50% av carbonet vi slipper ut i atmosfæren i løpet av dette århundre fortsatt være der i år 3000 [L29].

sist oppdatert: 2021-01-14