Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Hvorfor nettsider om klima?

Det finnes jo en god del slike sider. Jeg vil forsøke å bruke en populærvitenskapelig form som kanskje går litt mer i dybden enn andre fremstillinger. Min erfaring er at veldig mye informasjon er ganske tungt stoff i form av vitenskapelige artikler og omfangsrike rapporter. Det som finnes av lettere stoff er på den annen side ikke veldig tilfredstillende for lesere som ønsker en litt dypere forståelse. Det er mange spørsmål som jeg har stilt meg selv, som jeg må grave skikkelig for å få svar på. I den grad jeg klarer å finne slike svar, ønsker jeg å formidle dette gjennom disse nettsidene.

Interessant historisk oversikt: [L3]

sist oppdatert: 2021-08-13