Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Aerosoler Klimamodeller Virkninger Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Klimavitenskap

Takket være omfattende internasjonal forskning i løpet av de siste 50-60 år, vet vi nå ganske mye om endringer i klima og hva dette skyldes. Jeg prøver i disse sidene å sammenfatte denne forskningen på en populærvitenskapelig måte, som jeg håper vil være greit å forstå for de fleste. Samtidig prøver jeg å ta med henvisninger til de kildene jeg har brukt.

At den globale temperaturen har steget urovekkende mye i løpet av kort tid vises i Temperaturutviklingen. Det er stor enighet om at årsakene til dette i hovedsak er Drivhuseffekten. Noen mener at solaktiviteten spiller en rolle, men dette virker lite sannsynlig. Se Stråling fra solen. Utslipp av drivhusgasser, hovedsakelig karbondioksid og metan viser en økende trend. Klimamodeller er et viktig verktøy i forskning rundt klimaendringer. Virkningene av klimaendringer beskrives i Virkninger. Jeg har også tatt med noen Databaser som viser klimaendringer og virkninger som har utviklet seg de seneste årene.

sist oppdatert: 2021-04-14