Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Aerosoler Klimamodeller Virkninger Databaser Animasjon, Arktis Januartemperatur, Norge EMDAT - Emergency Events Database Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Databaser

Det finnes ulike databaser som viser endringer i klima opp til i dag. Disse databasene presenterer stort sett bare rådata, uten at årsakene til eventuelle endringer diskuteres i noen særlig grad. Tidsperioden som databasene dekker varierer, og kvaliteten på data vil stort sett være dårligere jo eldre dataene er.

Satelittdata som viser isutbredelse i Arktis

Meteorologisk Institutt har dataserier med satelittdata som viser hvordan isutbredelsen i Arktis har endret seg siden satelitt-overvåkning ble tatt i bruk på 1970-tallet. Jeg har plukket ut noen bilder fra en slik serie [L40] som vises som en gif-animasjon her:

arctic_animated.html

Animasjonen starter i 1979 med ett bilde hvert 5. år. Siste bilde er riktignok fra 2017 som er det siste året tilgjengelig i denne serien (3 år etter nest siste bilde). Hvert bilde representerer samme tid på året (august).

Klimadatabase fra Meteorologisk Institutt

Denne databasen (eKlima) er åpen for alle, og er tilgjengelig her: [L44]. Databasen omfatter alle værstasjoner som instituttet har og har hatt i drift, samt stasjoner fra andre institusjoner som kan distribueres fritt. På siden january_temp_norway.html vises et eksempel på bruk av denne databasen.

EMDAT

Denne databasen omfatter store katastrofer, både naturkatastrofer og andre katastrofer, og er laget for å bistå internasjonale hjelpeorganisasjoner i planleggingsarbeid osv. Se: emdat.html.

sist oppdatert: 2021-07-21