Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Aerosoler Klimamodeller Virkninger Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Stråling fra solen

Solstråling inn mot jorden har vært målt fra satelitter siden 1978. "Total Solar Irradiance" (TSI) omfatter alle bølgelengder fra kortbølget ultrafiolett stråling til langbølget stråling. Den måles i W/m² og verdien varierer rundt et gjennomsnitt på 1361 W/m² [L4]. Ulike typer måleinstrumenter og satelitt-plattformer har vært brukt i denne perioden, og hvert instrument har hatt sine individuelle systematiske feil. Dette vises tydelig i følgende figur hentet fra [L5]:

De ulike måleseriene i denne figuren overlapper delvis, og dette har gjort det mulig å sette sammen en sammenhengende tidsserie der systematiske feil i hver måleserie er fjernet (eller i det minste "normalisert" til samme nivå). En slik sammenhengende serie vises i følgende figur, hentet fra [L4]:

Denne figuren viser tydelig en syklisk variasjon i TSI med en periode på ca. 11 år. Fra ca. 2007 vises en synkende trend, som særlig gir seg utslag i en lavere topp i siste syklus. Dette skulle tilsi en avkjølende virkning, og i alle fall ingen oppvarming som skyldes solen.

sist oppdatert: 2021-04-15