Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Temperaturutviklingen Drivhuseffekten Stråling fra solen Karbonkretsløpet Utslipp av drivhusgasser Karbondioksid Metan Aerosoler Klimamodeller Virkninger Tiltak mot klimaforstyrrelser Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Metan

Metan (CH₄) absorberer mye mer energi per vektenhet gass enn CO₂. Men siden metan i gjennomsnitt forsvinner fra atmosfæren i løpet av en 10-årsperiode, er det vanskelig å sammenligne virkningen av metan mot CO₂ direkte. Over en 100-årsperiode vil metan ha et potensial for global oppvarming (global warming potential - GWP) som er 28-36 ganger kraftigere enn CO₂ [L30]. Regner man en kortere periode, vil GWP for CH₄ være høyere, siden CO₂ vi fortsette å absorbere energi lenge etter at den kortere perioden er over.

Heldigvis er utslipp av metan vesentlig lavere enn utslipp av CO₂, noe som reflekteres i målingene av metankonentrasjonen i atmosfæren [L31]:

Gjennomsnittlig metankonsentrasjon i 2019 er i følge denne figuren ca. 1860 ppb (= 1,86 ppm). CO₂-konsentrasjonen er til sammenligning ca. 408 ppm.

sist oppdatert: 2020-12-18