Hjem Om sidene Klima Klimavitenskap Tiltak mot klimaforstyrrelser Energisektoren Transport Bruk av land Økonomi Hva Norge kan gjøre Lenker

Egil Størens nettsider

om klima og global oppvarming

Tiltak mot klimaforstyrrelser

Innenfor rammen av UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble det i 2015 i Paris inngått en avtale om reduksjon av klimautslipp. Parisavtalen [L95] tråtte i kraft i november 2016 og pålegger avtaleparnere å sette opp nasjonale planer for utslippsreduksjoner, såkalte NDC (Nationally Determined Contributions). Målsetningen i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2.0 °C, men de foreløpige planene som fremgår av NDCene vil ikke være tilstrekkelig for å oppnå dette [L86].

Det vil derfor være behov for ytterligere innsats, og her har alle aktører et ansvar. Jeg har her prøvd å sette opp en oversikt over hvike muligheter som finnes for utslippsreduksjoner, spesielt innen energisektoren og transport, samt hvordan bedre bruk av land også kan redusere utslipp. Til slutt har jeg lagt inn et avsnitt om hva Norge kan gjøre utover sine begrensede forpliktelser i følge parisavtalen.

sist oppdatert: 2021-05-05